НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КНИГА “ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА”

Община Кърджали и Съюзът на българските писатели обявяват традиционния конкурс за детска книга ” Петя Караколева”. Наградата се връчва всяка година през м. октомври в навечерието на Празника на Кърджали. Право на участие имат всички български автори с новиздадени книги за деца през 2021 г. Книгите за участие се предоставят в 2 /два/ екземпляра до 30 септември 2022 г в Съюза на българските писатели на адрес: София 1000, ул. “Шести септември” № 35, за конкурса “Петя Караколева”.