ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА - „С ВЪРХА НА ПЕРОТО”

Публистиката е литературен жанр с обществено-политическа тематика. Първо е било живото слово, по-късно се появява писменото, печатното - издават се книги, появяват се периодични издания, публикуват се интервюта, кореспонденции и други материали, свързани с обществено-политически, икономически и социални въпроси, но също така и с литературата и изкуството.

Затова публицистиката най-вече е част от всекидневната преса и медии, където се коментират актуални проблеми. Тя е важен компонент на редица жанрове на прозата - очерк, есе, мемоари, фейлетони, пътеписи, документалистика и др.

В този смисъл публицистичната книга “С върха на перото” на Татяна Любенова само потвърждава правилото. По същество тя е продължение на първата й публицистична книга “Белези от Българското време”, която е изцяло с интервюта, залегнали в основата на едно литературно предаване по КТ “Евроком” и излъчени в програмата на тази телевизия.

“С върха на перото” обаче включва и журналистически материали в памфлетна форма по различни актуални теми от периода от 2006 до 2010 година, излъчени по телевизията или публикувани в пресата, както и интервюта с наши известни личности: Николай Хайтов, Георги Константинов, Евтим Евтимов, Христо Ганов, Благовеста Касабова, Пелин Пелинов, Георги Дюлгеров и др.

Въпросите, които се коментират в публицистичните материали са актуални и днес, макар и те да са писани по-отдавна. Те са белезите на времето, в което живеем. За да не допускаме отново грешките, които сме направили в него, трябва да имаме памет.

Безпаметието винаги е било основа за изкривяване на обективната истина, засягаща миналото, сегашното ни битие и определящо по-близкото или по-далечно бъдеще. Смисълът на тази публицистична книга е да съхрани памет за Времето.