ОТИДЕ СИ ПЕТЪР АНГЕЛОВ

На 15 юни 2022 г. почина писателят Петър Ангелов. Той е роден на 15.11.1938 г. в село Татарево, Хасковска област. Завършил е Агрономически факултет в София. Работил е като младши агроном, главен агроном и председател на ТКЗС. Бил е два мандата заместник-председател на Окръжния Народен Съвет (ОНС) в Хасково - през първия си мандат е отговарял за селското стопанство на окръга, а през втория - за културата, здравеопазването и образованието на окръга. През това време издава романа си „Жаравата” (1983), награден с голямата награда „Южна пролет”. В същата година започва работа в София като директор на Държавно Издателство „Земиздат”. Бил е още директор на издателство „Цанко Церковски”, „SPS-Принт” и издателство „Български писател”. Издал е още романите „Тервион” (2001) и „Чеда на Бога” (2005), награден за роман на годината на СБП. Издавал е списание „Южнобългарски страници” (1999 - 2003). Занимава се с живопис. Член на СБП.