ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ТАТЯНА

Албина Янкова

превод: Татяна Любенова

ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ТАТЯНА

Виелица танцува валс в дворове пусти,
глави склонили са фенерите в поклон,
страха и болката в душата си не пускам,
обръщам поглед аз към святата икона…
Не е съвременница, вярно е това…
Но са съвременни добрите й канони,
в нозете й полегнал лъв, е знак,
че се рушат природните закони
пред Истина на обич и смирение,
и моля аз: Татяна, помогни
да устоя със вяра и търпение,
тъй както ти на страшните мъчения.

А аз… И съдя, и роптая,
злословя в отговор, ако ме оскърбяват,
обидата все пак прощавам, но тъжа,
че никой прошката не оценява…

Но ти за мен пред Бога не забравяй,
застъпница бъди ми праведна.

——————————

ЗА РОЖДЕСТВЕНСКАТА ЗВЕЗДА

В душата радост, топлина, добро!
Отново с нас е светъл празник Рождество!

След Рождественската звезда сега вървя,
а стъпките ми като метроном отекват,
на Витлеем във тихата маслинова гора,
прорязва мразовитият ми руски дух пътека.

Върху стъклата трънени венци,
а върху пътя сняг, посипан като сол,
прошиват преспи сухите треви
и в сняг затрупаният януарски дол…

Аз тук съм…и съм там, във душни нощи,
преодолели разстоянията пусти,
вървяха след звездата мъдреците велемощни,
нашепвайки молитви със горичиви устни…

——————————

СЛОНОВЕ

Където леко е небето, а лесът като стена,
стои селцето “Слонове” край “Заливна” река.
Отгде са имената им, не спомнят си сега,
строят там птици чудни замъци-гнезда.

На рафтче до прозореца, на всеки във дома,
стоят от фарфор слонове, прилични на петна.
Един над друг застанали, във цирка сякаш са,
да скочат те не могат на твърдата земя.

А слонът, най-големият, на гръб широк е взел
събратята си, двамата, с изписани нозе.
По-малкият над него е весел, приказлив,
защото върху хълбока му има йероглиф.

А третият, най-малкият, той златни бивни има,
все гледа през прозорчето, не им е скучно трима.
Живеят си по график: в ден - гледат, нощем - спят,
не пазят тайни никакви, за Африка не знаят.

Така във всеки дом, в селцето край река,
стоят на рафта слончета, щом искаш - ти ела!
И сам ще видиш чудото, замъци-гнезда,
ти мислиш, че шегичка е? Сериозно е това!

——————————

ПОЧТИ РОМАНС…

В градските градини пусти са лехите,
есента променя булевардите.
Сезонът е открит, до стълба театрален
листата есенни метач събира гратис.

На пейката да приседнем под часовника,
купи ми от цветарницата хризантеми.
Сърцата ни са млади и духовни,
и ни увличат интересни теми.

Ухаят хризантемите - и идва есен,
а виждам аз картини стари -
в млада пролет ароматната череша,
тя ли тъй косите ни прошари?

——————————

ЕТО, ЪГЪЛЧЕТО ЛУННО ПОКРИВА ДОКОСНА

Ето, ъгълчето лунно покрива докосна,
без отговор остават моите въпроси…
На безобидни сънища, в квартали нощни,
объркаха се пак зорите майски, боси.

Пробудена? Аз удивена съм по-скоро,
в провинцията как пристигна пролет скоро.

На цъфнала череша бисерните листи
разнасят аромат - код на вселена,
отминалите мигове са толкоз близки
в душата ми и млада, и нетленна.

Далечното е все по-близко и по-ясно,
а близкото - все по-далечно и неясно.
Най-тъмно е преди зората, казват
и пред смъртта животът е най-сладък.

——————————

В ПАРКА СЛЕД ДЪЖД

Подобно дим кадилен стели се мъгла.
В роса вечерна трепка пролетния парк.
И сенките по-гъсти са, от татул аромат,
черешата от буря окъпана е пак.

Притегля ме една ръка невидима,
в пътека стъпвам, вдъхвам аромата
тревожен, ярък, нов и млад,
от капките дъждовни, чудновата.

Вън от годините и времето съм все,
пространството със вейки аз разбуждам.
И мокрото листо прилича на билет
за моя свят, където пак ще бъда нужна.


ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ТАТЬЯНЕ

Метель танцует вальс в пустых дворах
Главы склонили фонари в поклоне
Превозмогая боль души и страх
Я обращаю взгляд к святой иконе…
Она не современница, всё так…
Но современны доброты каноны,
Вот лев у ног её, тот знак,
Что рушатся природные законы
Пред Истиной смиренья и любви,
И я прошу, Татьяна, помоги
Мне устоять и в вере, и в терпенье,
Ты притерпела страшные мученья,

А я… И осуждаю, и ропщу,
В ответ злословлю, если кто заденет
Обиды хоть прощаю, но взыщу
Что этого никто и не оценет…

Ты обо мне у Бога не забудь
И за меня ходатайницей будь.

——————————

К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ

Тепла в душе и радости в сердца!
Вновь с нами светлый праздник Рождества!

К Рождественской звезде ведёт мой путь
Шаги, как метроном считаю время,
Оливковая роща в Вифлееме
И проруби морозной русский дух…

Терновые венцы на стеклах окон,
И на дорогах снег растёрт, как соль,
Сухими травами сугроб простёган,
То январей заснеженных юдоль…

Я тут … и там, где душными ночами
Одолевая трудные версты,
Шли за звездою древние волхвы,
Шепча молитвы горькими устами…

——————————

СЛОНИКИ

Где небо невесомое, леса сплошной стеной,
Стоит деревня “Слоники” у речки “Заводной”.
Откуда те названия не помнит местный люд
Диковинные птицы, там замки - гнезда вьют.

И в каждом милом домике, на полке у окна,
Фарфоровые слоники, как три больших пятна,
Стоят вот друг на дружке, что в цирке циркачи,
Хотели, да не могут на землю соскочить.

И самый первый слоник широк спиной и тих,
Он держит двух собратьев на ножках расписных.
На нем поменьше слоник, он весел и речист
Все потому что с боку ироглиф - тонкий лист.

А третий самый маленький, что с бивнем золотым,
Все смотрит на завалинку, не скучно им троим.
Живут себе по графику днём - смотрят, ночью - спят.
Они не знают Африки, секретов не хранят.

И так вот в каждом домике, в деревне у реки,
Стоят на полках слоники, захочешь - приходи!
И сам увидишь невидаль, то замки птичьих гнёзд,
Ты думаешь, что шутки всё? А это всё всерьез!

——————————

ПОЧТИ РОМАНС…

А в скверах городских пустеют клумбы,
Меняет осень прежний вид бульваров.
Сезон открыт, у театральной тумбы
Сметает дворник листья контрамарок.

Присядем на скамейку под часами,
Купи мне у цветочниц хризантемы,
Мы молоды с тобой еще сердцами
И увлекают разные нас темы.

…Как пахнут хризантемы - это осень,
А мне другие видятся картины -
Черемуха далёких , юных вёсен,
Она ли нам раскрасила седины?…

——————————

ВОТ КРАЙ ЛУНЫ КОСНУЛСЯ КРЫШ ДОМОВ

Вот край луны коснулся крыш домов
Мои вопросы снова без ответа…
В ночных кварталах безобидных снов
Вновь заплутали майские рассветы.

Разбужена? Скорей удивлена,
Как скоро в нашу глушь пришла весна.

Черемухи жемчужной лепестки
Разносят аромат, как код вселенной
Прошедшие мгновенья так близки
В моей душе и юной и нетленной.

Далекое всё ближе и ясней,
А близкое все дальше и туманней
Я слышала к рассвету ночь темней,
А к смерти жизнь всё слаще и желанней…

——————————

В САДУ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Как дым кадильный стелется туман.
Весенний сад дрожит в вечерних росах.
Всё гуще тени, сладостней дурман
Черёмухи омытый в первых грозах.

Влекомая невидимой рукой,
Ступаю на тропу, вдыхая запах
Тревожный, яркий, новый, молодой,
От капель дождевых вся в темных крапах.

Иду на зов вне времени и лет,
Пространство раздвигая ветвью грузной.
И мокрый лист, как проходной билет,
В мой мир, где буду вновь кому-то нужной.