СЛЕД ВОЙНАТА

Филип Филипов

Из цикъла „Изстрадано и преживяно” (1998 - 2004)

СЛЕД ВОЙНАТА

Над Враня се издига ретланслатор,
от самолетни бомби олюлян.
Наоколо земята е посята
с частици обеднен уран.

Деца дотам сега не се допускат.
Пастири вече не пасат стада.
И никой на обяд или закуска
не пие местната вода.

Не вярвам клетвите да се изпълнят,
но извисявам глас като поет -
да бъде чуждият летец прокълнат!
От смъртно болните проклет!


КРАЙ ОРЯХОВО

Потегляме от черквата нагоре
с очукан кален автобус.
Стърчи хотел, с дъски на кръст затворен.
А Дунава е странно пуст.

Шосето броди в заплевени ниви
и буренясали лози,
покрай безпокривен обор извива,
по селски стръмнини пълзи.

Избягала е радостта далече
от тази плодоносна шир.
На слизане женица тъжно рече:
„Живеем във Диарбекир!…”


ГАРА БУТОВО

Прелита влак от София за Варна
край пуст перон и кичести липи,
край малък хълм с прочутата тухларна,
която сякаш морно спи.

От хълма има-няма половина
и ми напомня за една мълва.
Чул кметът, че за век ще стигне глина,
и рекъл: „Ами след това?!…”

Вълнуват истински подобни вопли
и винаги ги слушам умилен.
И споменът за този кмет ме топли
в сегашния себичен ден!