ГОДИНИ НЯМА ТУКА…

Ела Фонякова

превод: Тихомир Йорданов

***
Години няма тука.
От тях и ни следа.
Морето е в нефрита,
в зелената вода.

Тук виното е чисто -
пийни си без вреда.
Нефритът е морето,
в зелената вода.

Момичетата - щедри,
момчета - за беда!
Нефритът е в очите,
в зелената вода.

И ние не сме стари.
И пак - на свобода!
Нефритът е морето,
в зелената вода.

Варна, 1979 г.


***
На пеперудите крилете
аз разглеждам с интерес:
много хубости записани,
и благата вест!

Кой щастливец, ми кажете,
със усмивка на дете
в трепкане на цветовете
тази вест ще прочете?


***
На граница на бедността живеем.
Живеем под чертата търпеливо.
На границата на възможното живеем…
И, значи, няма нищо невъзможно!