ПЪТИЩАТА СА МНОГО…

Аделина Леви

***

Пътищата са много.
Път - под път и над път.
На всяка табела - лого,
рекламиращо кръстопът.