ВАСИЛ ДРУМЕВ

Трайко Симеонов

По случай 100 години от рождението му

Писател, драматург, книжовник,
борец народен с дух крилат,
деец, строител, пръв сановник,
пастир духовен, вожд и брат.

О, Друмев, в теб се бяха сбрали:
калена воля, ум и дар,
стремеж към светли идеали,
дела и слово с чуден чар.

Навсъде, гдето се вестеше,
будителю на родна свяст,
от цял народ посрещан беше,
посрещан беше ти със чест.

До днес не стихва твойта слава,
не ще да стихне нивга тя
и твоят лик ще увенчава
навеки с лаври и цветя.

——————————

сп. „Венец”, кн. 6, 1941 г.