ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ АЛМАНАХ „ОКОЛЧИЦА”, 2022

Пред светлия български празник 24 май и Ботевите дни излезе литературно-художествения алманах „Околчица”, 2022 - изданието, което разширява терените на българския дух и терените на свободата, което брани „орловото гнездо” на българската литература - от крайностите на постмодернизма и от литературното вехтошарство, от политическото бездарие и от надареното безродие.
„Околчица”,2022 се открива cъс стихотворението на Христо Ботев „В механата” и писмата му до Тодор Пеев и Ангел Йоцов.
В раздела „П а м е т ” са творбите на Рашко Стойков - „Балада за Христо Ботев” и на Станисав Стратиев - „Българският самурай”.
В раздела „Н о в а б ъ л г а р с к а л и т е р а т у р а” читателите ще се „срещнат” с новите творби на поетите Валери Станков, Георги Ангелов, Недялко Йорданов, Петър Анастасов, Иван Есенски, Елка Няголова, Боян Ангелов, Атанас Капралов, Златан Данев, Драгомир Шопов, Яна Кременска, Весела Димова, Елена Алекова, Людмил Рашев, Илиана Илиева, Павлина Йосева, Петя Цонева, Христина Делчева - Мачикян, Светла Дамяновска, Васил Чавдаров, Диана Николчева, Елена Денева, Балчо Балчев.
Художествената проза е представена от Марин Ботунски, Иглика Дионисиева; публицистиката - от Николай Хрелков, Калина Тодорова, проф. Веселин Готуранов.
В раздела „Преводна литература” - стихотворения на: Михаил Лермантов (превод Андрей Германов), Сергей Есенин (превод - Недялко Йорданов), Расул Гамзатов (превод Найден Вълчев), Ласло Наги (превод Найден Вълчев, Нино Николов), Анатолий Поперечни (превод Димитър Панталеев), Иван Бунин (превод Нико Стоянов), Олекса Юшченко (превод Иван Давидков).
„Околчица” за сетен път отвори широко врати за младите творци, участници в Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев”. В раздела „Млада Околчица” са отпечатани есетата на Елена Павлова Ценова, Стефан Петров Димитров, Деян Николов Христов, Радостина Христова Георгиева, Габришела Стойчева Тодорова, Есра Юзджан Юсеин, Даница Руменова Костова, стихотворенията на Андрея-Симона Иванова Баева, Йоанна Димитрова Петрова, Диляна Бориславова Борисова, Кристи Веселинова Ненина, Андрея Елеонор Чарс Харвин, Дяница Руменова Костова, Никол Петрова Славова.
В „Късчета радост от „Млада Околчица” - откъси от произведения на още петдесет автори.
„Околчица” 2022 е илюстрирана с творби на Пабло Пикасо, Димитър Гюдженов, Роден, Андрей Николов, Иван Фунев, Александър Божинов, Златю Бояджиев, Дечко Узунов, Димитър Македонски, Цветко Йорданов, Валентин Кардамски-Вале, Георги Данчов.
Предпечатна подготовка и техническа редакция - Стоян Стоянов.