ПРОСВЕТКИ

Венцислав Бойчев

УЧЕНОТО СИ Е УЧЕНО…

Този, който е грамотен,
няма да се труди потен -
днеска той е безработен.

——————————

ПЕРОТО

Символ е, в културата - начело.
Книги пише, книга не прочело.

——————————

И ТАМ

В библиотеката централна -
една история банална:
намират се и книги чисти,
че няма кой да ги прелисти.

——————————

ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ

Идеи - много, куп сюжети,
но все от други те са взети.
Когато няма откъде,
дори от себе си краде.

——————————

КОЙТО СЕ УЧИ…

Все учи, учи и сполучи -
живее днес бетер от куче.

——————————

ХУМОРЪТ

Гладен няма да разсмее.
Сит не ще го проумее.

——————————

ОПТИМИСТИЧНО ЗА САТИРАТА

Щом все избираме серсеми,
ще има и за нея теми.