ОТ ВОЙНИШКА ДРУЖБА ИМАМ НУЖДА…

Орлин Орлинов

***
От войнишка дружба имам нужда…
Има ли на тоя свят, кажете,
нещо по-голямо - да пробужда
мъка във сърцата на мъжете?

Любовта? - Тя пламва - догорява.
Славата? - От облак сянка само.
Мъжката прегръдка все остава
да лежи на силното ти рамо.

Мъжката прегръдка не догаря,
с нея цял живот не сме бездомни…
Тъй до старост бяла картечарят
как тежи картечницата помни.