МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” – Т. 7

В седми том на „Събрани съчинения” на Марко Марков са представени стихотворни творби на автори от Белгия, Белорусия, Великобритания, Индия, Испания, Латвия, Литва, Молдова, Нигерия, Перу, Русия, Сейнт Лусия, Словения, Украйна, Франция, както и преводи на детски стихотворения на автори от Армения, Белгия, Великобритания, Гана, Молдова, Русия, САЩ, Сърбия, Украйна и Франция.
В книгата са поместени и преводи на гатанки на народите - гатанки на славянските народи, немски народни гатанки, гатанки на източните народи, гръцки народни гатанки, гатанки от Ориента и гатанки от руски автори.