СРЕЩАТА МИ С ТЕБ…

Аделина Леви

***
Срещата ми с теб
е лекият летен повей,
разлюлял покоя ми.
Шушукат си като листа
в корона на дърво
мислите в главата ми.
А сред тях се раждат
златни ябълки.


***
Аз съм котка
с поне девет живота.
След деветия
ще стана феникс.
Всеки следващ живот
е по-прекрасен.
Затова твърде малко
се страхувам да умирам.
Ако ме убие любов,
после по-силно обичам.
Ако ме убие загуба,
нещо голямо получавам.
Ако ме убие болка,
възкръсвам щастлива.
Когато ме убие смъртта
вероятно ще съм най-жива.


***
Обичам да гледам през прозореца
бурята, връхлитаща града ми,
тичащите, криещи се под торбички,
кучетата, свиращи се по ъглите,
лазещите коли по булевардите,
танцуващите дървета в градинките.
Приисква ми се да изляза навън,
но стихийното преживяване
те сварва винаги неподготвен.


***
Потапям се в нощното море.
Всяко мое плавно движение
кара планктона да бляска.
Луната деликатно прозира
през клоните на смокинята.
В далечината плава кораб.
Иска ми се да пътувам с него.
Не защото тук не е приказно.
А защото е твърде плитко
за стихийната ми същност.


***
Обиколих всички морета
и не открих тайната,
която знаем, че крият.
Днес седнах на кея
сред моето първо море
и то ми прошепна:
„Ще узнаеш нашата тайна
когато дъждовна капка
влезне в окото ти”.


***
Издишвам кислород
и жадно вдишвам дим.
Заражда се живот между ребрата ми.
Различен от биологичния.
Някои медитират,
пият, творят, любят.
За да докоснат Бог.
Въжето на места е тънко.
Стъпвам на палци.
И аз търся Бог.
И всеки повей от плаща му ме повдига.
Смъртна съм. Предполагам.
Ами ако не?
Издишвам дим.
И жадно вдишвам кислород.
Живот!


ПРОНИКНИ

през дрехите,
през грима,
през доспехите,
през дима.
През тялото,
през секвенцията,
през цялото
до есенцията.

И покълни.


АКРОСТИХ

България!
Ъгъл - за Европа.
Любов - за децата си.
Гарван и
Арфа пеят в дует.
Рай и ад. Точно тук
Има нещо вълнуващо:
Ято птици с ангелски пера.


5, 4, 3, 2, 1!

Докато преброя до 5,
ще минат 4 секунди,
3 пъти ще повярвам
и 2 пъти ще се усъмня,
за да се случи 1-то.


ЛЮБОВ

Аз различавам
“влюбена съм”
и “обичам”.
Могат да сияят
едно по едно.
Заедно са
голямата любов.