ЕПИДРАМИ

Венцислав Бойчев

СВОБОДНОТО СЛОВО

Какво е днеска новото?
Дали е то свободно? Да!
Но кажеш ли си словото,
дали ще си на свобода?

——————————

ВСЯКА ПРИЛИКА Е СЛУЧАЙНА

Простоват е, не е сложен.
Ако някой го познае,
най-добре е да си трае -
по сценарий е наложен.

——————————

ПРЕДИ И СЕГА

Преди най-важната държавна клечка
откриваше поредната отсечка.
Сега пък цялата ни нация -
на “доброзорна” ваксинация.

——————————

КАВАЛЕР

Когато с дама съм в колата,
аз винаги държа се мъжката:
отвън отварям й вратата …
(отвътре счупена е дръжката).

——————————

ЕРОГЕННА ЗОНА

Природата е всемогъща.
С годините и тази зона
съвсем променя си фасона.
Във вододайна се превръща.

——————————

ВЛАСТ

Офицерският мундир
вкопчи ли се в нея,
той от символ и кумир
стига до ливрея.

——————————

ЛЮБОВНИК

Голям резил се случи (мани, мани).
Намериха го в гардероба лани.
Говореше ни за морал,
а в него Богу дух предал.

——————————

СТАРА МУЦУНА

Уж от вихъра отнесен,
вече пет пари не струва.
Ала още се надува -
пак ни дава тон за песен.

——————————

АМИ СЕГА?

Щом щъркелите отлетяха,
въпроси доста заваляха.
А погледите все са коси -
“Кой бебетата ни сега ще носи?

——————————

КАПИТАЛЪТ

Вече и на Маркс теорията
изучава се в историята.
Днеска тия, с идеалите,
дружно трупат капиталите.

——————————

ДЯСНАТА РЪКА НА ШЕФА

Отдавна има той мерак:
да бъде с всеки шеф ортак.
На новия “ръка” е пак,
но той оказа се левак.

——————————

СПОКОЙСТВИЕ

Вече и Михаля
гоним го агаля.
Даже при Михалица
няма днес навалица.

——————————

НА ОПЕРА

Макар фалшиво и да пея,
за музика все аз копнея.
Щом почна някога да кашлям,
отивам там… да се изкашлям.

——————————

РИТУАЛ

Предизборно така ни правят вятър -
с кебапчета и даже с вино.
Започва пак поредният театър,
а после пращат ни на кино.

——————————

БРАКЪТ

За да е почти вековен,
трябва все така да става:
днес мъжът да е виновен,
утре пък жената - права.