Владимир Карамишев

Владимир Карамишев е роден през 1927 година в гр. Кузнецк, Западен Сибир, Русия. В родната руска земя Карамишев живее през детството и най-ранните си младежки години. За България тръгва, заедно с майка си, сестра си и баба си, когато по време на Втората световна война получава призовка, че трябва да замине за Германия, където пращали групи от млади хора, за да работят. Групите се сформирали от немските окупатори във вече отстъпените руски градове. Семейството до този момент е живяло в Новочеркаск, а сетне в Шахти. Бащата на Владимир Карамишев – Николай Личенков става жертва на репресии. Пристигат в България в началото на 1943 година. Владимир Карамишев е потомствен фотограф. Занимава се с фотография от най-ранното си детство. В България създава свое фотографско ателие, а по-късно работи в “Българска фотография” – Плевен. Остава професионален фотограф до края на своя трудов път. Удостоен е със званието “Фотограф-художник”. С литературно творчество също се занимава от младите си години. Книгата му “Коледно откровение” (2007 г., изд. “Балтика 2002” – Бургас) е мемоарен роман. През 2010 г. излиза сборникът с разкази “Половината от живота”, а през 2011 г. - “Беше ден първи”. Има неиздадени три романа, две пиеси и около петдесет разказа. Живее в гр. Плевен. Умира на 28 декември 2018 г.


Публикации:


Проза:

ИЗ “КОЛЕДНО ОТКРОВЕНИЕ”/ брой 14 ноември 2009

ВИШНА РАЗЦЪФНАЛА/ брой 27 март 2011

СПОМЕНЪТ/ брой 31 юли 2011

ТАЙНАТА НА СТАРАТА КУТИЯ/ брой 160 септември 2023


Критика за Владимир Карамишев:

ОТКРОВЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО И ИСТОРИЯТА/ автор: Татяна Любенова/ брой 14 ноември 2009

“ПОЛОВИНАТА ОТ ЖИВОТА” НА ВЛАДИМИР КАРАМИШЕВ/ автор: Татяна Любенова/ брой 27 март 2011


Събития:

ВЛАДИМИР КАРАМИШЕВ ИЗДАДЕ РОМАН/автор: Татяна Любенова/ брой 33 октомври 2011