ЕХОГРАМИ

Венцислав Бойчев

В ЦЪФНАЛАТА РЪЖ

По Р. Бърнс

Налъм, разлистил се, веднъж
видяхме в цъфналата ръж.
Попаднал ли е там веднъж,
разцъфва по-добре от ръж.


НЕЗАВИСИМ?

Не съм човек на никого.
Не съм дори на себе си.
Не служиш ли на никого,
не служиш и на себе си.


ЖЕНАТА

Ангел без криле и дявол без опашка,
а за нея все редим се на опашка.


ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ

Преди да се замислиш,
е нужно да размислиш.
Щом вече се замислиш,
е късно да размислиш.


КАКА СИЙКА

Дори да няма тя какво да каже,
нали е “малко” цапната в устата,
по своя начин всичко като каже,
попада все на хората в устата.


ЦВЕТЯ

Даряват ли се без причина,
си им сигурна причина.


ФАКТИ И ЛАКТИ

Известно е, че лактите
по-силни са от фактите.
Задействат ли се лактите,
кротуват вече фактите.


ДОПЪЛНЕНИЕ

“Приятел в нужда се познава”.
Загазиш ли, не те познава.


СЛАДКО И ГОРЧИВО

Ще има мераклии доста,
когато сладичък е поста.
И огорчените са доста,
един като заеме поста.


КАТАДЖИЯ

Даже без да се налага,
в ред нещата уж да тури,
глоби той навред налага -
в джоба нещо все ще тури.


ЛИНИЯ НА БЕДНОСТТА

На тези - под чертата,
все теглят им чертата.


ШИРОКО СКРОЕНИЯТ

Разчупи ли той всяка рамка,
поставят името му в рамка.


ПО РАДОЙ РАЛИН

“Мисли от теб какво зависи
и колко временно е всичко”.
- От мене нищо не се зависи,
а пък виновен съм за всичко.


ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ

Щом дремем и като броим,
стотинките си ще броим.


КРАЙ НА МАЧА

Рефер щом станал е боксова круша,
мачът достига до кривата круша.


КРИЗА

На лудия, като получи криза,
нахлузват усмирителната риза.
А пък сега какво? Днес, в тази криза,
открадна някой неговата риза.


ЧОВЕК НА ДЕЙСТВИЕТО

Щом пъхне в джобовете си ръце,
той вече взел се е в ръце.


ВЪЗКРЪСНАЛ

Свети Петър го връща -
пари имал да връща.


ТАРИКАТ

- Какъв ли е тук номера?
- Ако му мине номера.
Щом незаконно нещо прави,
дори на чалнат ще се прави.
През огън може и да мине,
за да не вземе да се мине.
- Ала и тарикатът се минава -
когато номерът му не минава.