Димо Троянов

Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 г. в град Враца, но родовият му корен е в региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до единадесетгодишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно местоживеене в град Монтана, откъдето е майка му. От 1978 г., след като се оженва, живее и твори в град София. В столицата е завършил Художествената гимназия, а след това и Художествената академия - специалност ,,Декоративно-монументална скулптура”. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над двадесет страни по света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, пише стихове, разкази, статии, рецензии, интервюта. Редактор е в списание ,,Читалище”. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със свои стихотворения и разкази сред именити творци. Автор е на книгите: ,,Трънливи слова” (2017, ,,Мултипринт”, София, второ издание, допълнено - 2019); „Лирични мигове” (2017, ,,Мултипринт”, София, второ издание, допълнено - 2020), ,,Житейски мотиви” (2020, ,,Мултипринт”, София). Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.


Публикации:


Поезия:

ЕЛЕГИЯ/ брой 144 януари 2022

ЕПИГРАМИ/ брой 144 януари 2022

ЕПИГРАМИ И АФОРИЗМИ/ брой 149 юни 2022

КРЪГОВРАТ/ брой 149 юни 2022


Проза:

ПОПАРЕНА НАСМЕШКА/ брой 144 януари 2022

КАПРИЗИ/ брой 144 януари 2022

СЛУЧКАТА/ брой 149 юни 2022

ЗАЛЕЗЪТ/ брой 150 септември 2022

ВЪЗМУТИТЕЛНИ СЛУЧКИ/ брой 152 ноември 2022