КАКВО СА…

Никола Балабанов

КАКВО СА…

По Йончев

- Какво са, о, татко, на мама полите,
що фъфлят тъй странно по гладкия път?
- На татко ти, сине, това са парите,
спечелени с толкова мъки и пот.

- Какво са, о, татко, газетите разни,
що тъй наводниха престолния град?
- Това са, о, синко, дрънкалата празни
на всички, които умират от глад.

- Концертите, тате, какво са - утрата,
що траят от сутрин до тъмно дори?
- Това са местата, където белята
си всеки намира, кат плаща пари.

- „Свободен театър” какво е тогава,
где Чуклева Мара играе Чардаша?
- Той, сине невръстен, е кът на забрава,
за всички Софиянци - напук на Абраша.

——–

сп. „Българан”, бр. 7, 1919 г. Пародията е по едноименното стихотворение на Иван Йончев.

—————–

- Утра - в началото на 20 век са на мода увеселителните утра, организирани в големите градове и столицата.
- „Свободен театър” - софийски театър, съществувал в началото на 20 век.
- Чуклева Мара - известна актриса от „Свободен театър”, името й се среща и в пародии на Христо Смирненски.


ЕПИТАФИЯ

(над гроба на нашата слугиня)

По П. К. Яворов

Не тръгна тя да търси громка слава
във кървав бой - а в улична разправа;
взе книжката, за захар я занесе,
за зорзаман и мрежата понесе.

Но тамо ней плещите й превиха,
ребрата й разместиха, строшиха;
и тя умря в гърдите си без злоба,
кат гледаше стражарите с усмивка;
за захар уж - а пък отиде в гроба.
Служителко, най-лека ти почивка!

——————————

сп. „Българан”, бр. 1, 1917 г. Пародията е по „Епитафия” на Яворов. Отнася се до военните години и купонната система. Подписано: Никбал.