Никола Балабанов

Никола Михайлов Балабанов (Никола М. Балабанов), български актьор и литератор, е роден на 25 декември 1898 г. в град Щип. Брат на професор Александър Балабанов. Поради липса на българско, учи в турско училище (идадие) в град Прищина, където баща му е интерниран, заради активното му участие във въстанието. Премества се в София, където се записва в българско училище. Играе в „Свободен театър” с директор П. К. Стойчев в София (1918), театър „Ренесанс”, Русенския общински театър, Пловдивския общински театър, в Народния театър (1923), работи и в Радио София. Участва в български филми (1922-1952). Редактира и издава с Яна Язова детското списание „Блок” (септември 1941 - април 1943). Сътрудничи на детските списания с разкази, сцени и пиески. Публикува театрални рецензии, бележки и характеристики за изтъкнати български актьори във в. „Литературен глас”, „Театър”, „Народна култура”, „Работническо дело”, „Отечествен фронт”, „Вечерни новини”. Печата епиграми и фейлетони в „Българан”, „Щурец”, „Стършел” и др. Използва псевдонима Никбал. Подготвя за печат „Земя и труд”, сборник за кооперативни забави, вечеринки и утра (1938, съвместно с Йордан Стубел). Автор на книгите „Букви и бонбони” (разкази, илюстрации Илия Бешков 1939), „Добър вечер, мили деца!” (Приказки, басни и смешки, разказани пред микрофона на Радио София, 1939), „На гости у животните” (разкази за деца, илюстрации Илия Бешков, 1 издание - 1941, 2 издание - 1961), „Театър вкъщи” (1946). Умира на 14 февруари 1969 г.


Публикации:


Поезия:

КАКВО СА…/ брой 144 януари 2022


Публицистика:

АСЕН ЗЛАТАРОВ И ТЕАТЪРА/ брой 144 януари 2022

АРТИСТ И ДРУГАР/ брой 167 април 2024


Интервю с Никола Балабанов:

ИЗ „ЕДИН ЧАС ПРИ АРТИСТА НИКОЛА БАЛАБАНОВ”/ брой 166 март 2024