МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” – Т. 6

Някои от преводите на писателя Марко Марков са издавани в отделни книги, други са публикувани в периодиката като най-пълно през последното десетилетие те са представени в електронното списание „Литературен свят”. Едва сега обаче читателят може да се наслади на тези преводи и в хартиено тяло, където си дават среща стихове за възрастни и деца, писани в различни епохи и на различни континенти, претворени с виртуозно майсторство от Марко Марков. Преводаческото дело на големия ни писател е плод на дългогодишните му усилия да разкрие пред българската аудитория чуждото литературно богатство с всичките му нюанси, смисли, напластявания. Мисия, която заслужава дълбока почит и достойни продължители…

Георги Ангелов

——————————

Марко Марков, Събрани съчинения, т. 6, Поезия от Армения и Грузия, съставител и редактор: Георги Ангелов; издателство КСИ, 2021 г.