НЕ БОЙТЕ СЕ, АКО В ИЗКУСТВОТО…

Владимир Монахов

превод: Тихомир Йорданов

***

Не бойте се, ако в изкуството
животът малко се усеща,
но бойте се ако в живота пустото
изкуство е отсъстващото нещо.