ГЕОРГИ АНГЕЛОВ – „ВЗРИВ В ПАРЛАМЕНТА”

сатирични стихове

ДИЛЕМА

В два странни свята пътят ми се ниже -
на кой, кажете, да обърна гръб:
единият - непоправимо книжен,
а вторият - неизлечимо тъп.

Единият ми дава стръв за полет,
а вторият живеца ми краде.
Единият да полетя ме моли,
а другият ме спира: - Накъде?

Във тези светове аз тъжно крача
(навярно се е случвало и с теб):
единият - богат и многозначен,
а вторият - отчайващо свиреп.

Не зная как да примиря и двата.
Когато Бог ме викне някой ден,
полека ще почукам на вратата Му
ведно с неразрешимия проблем.


Георги Ангелов. Взрив в парламента. Издателство „БОГИАННА”, София, 2021