СВЕТОЗАР КАЗАНДЖИЕВ – „НАЙ-СЪКРОВЕНОТО”

Съкровено идва от съкровище. При малко повече фантазия може да открием връзка и със сърце. Съкровището, което пазя в сърцето си включва родния дом, родния край, родината - под обща „резолюция” България. Сигурно и при вас е така. Има ли нещо по-скъпо от Отечеството!…
Естествено е тогава думите в настоящата книга да произтичат и отразяват любовта ми към Татковината, в частност към тази многострадална, непреклонна, несравнима по хубост с никоя друга планина - Родопите. Честит съм, защото моят свят е неотделим от нейния, а думите, изтръгнати от вътрешното ми аз, са стигнали до ушите, надявам се и до сърцето на онези, за които са предназначени. Копнея те да развълнуват и вас, не да заглъхнат в пустинята на мълчанието.

Авторът


Светозар Казанджиев. „Най-съкровеното”, Публицистика. изд. „Български писател”, С., 2021 г.