Красимир Чернев

Красимир Кирилов Чернев е роден на 15.01.1960 г. в гр. Варна. Завършил е българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и право в Бургаски свободен университет. От 2001 г. е член на СБП. Живее и работи в родния си град. Автор е на книгите: „Бряг за заточение” - стихове, “Слово” - В. Търново - 1991 г.; „Камък за ъгъл” - стихове, фонд „13 века България”, издателство „София” - 1993 г.; „Нежен полъх в синия атол” - стихове, ИК „Анастасов” - Варна, 1994 г.; „Скалисти размисли” - стихове, ИК “Няголова-Кавалет” - 2004 г.; „Дванадесет пясъчни лета до есента” - стихове, издателство „Български писател” - 2011 г.; „Премълчано с приятели” - стихове, издателство „Български писател” - 2013 г.; „Акорд за поглед и безпътни мачти” - стихове, издателство “Български писател” - 2015 г. ; „Портрет на морски фар по залез” - стихове, издателство „Фабер” - 2018 г.; „Недовършени бемоли” - стихове, издателство „Фабер” - 2019 г.; „Фаропазачът има слънчеви мисли и сиви очи” - стихове, издателство „Фабер” - 2020 г.


Публикации:


Поезия:

АВТОПОРТРЕТ/ брой 143 декември 2021

СКЪТАНО/ брой 149 юни 2022