ПАВЛИНА ПАВЛОВА – „ОРФЕЙ – БОЖЕСТВЕНИЯТ”

Орфей е име, познато на целия свят най-вече с новото религиозно учение, което той създава и разпространява - изградено върху вярата в безсмъртието на душата.
Най-великия поет и певец на древността двайсет години живее и се обучава в Египет, откъдето донася и първите знаци на тракийската писменост, които усъвършенства и започва да обучава на нея първите си ученици. В романа е описан този отрязък от неговия живот, съвпаднал с управлението на фараон Ехн-Атон. Разказано е и за участието му в похода на аргонавтите. И разбира се - за покъртителната любов между него и Евридика.
Освен увлекателно четиво, романът ще обогати читателите с много исторически факти за времето преди повече от 3300 години.

——————————

Павлина Павлова, „ОРФЕЙ - БОЖЕСТВЕНИЯТ” - исторически роман, издателство „Български бестселър-НМБКП”, 2021 г.