ПОЧИНА Д-Р КРЪСТИНА ХРИСТОВА

Д-р Кръстина Христова приключи земния си път на 11.11.2021 г. на 91-годишна възраст. Доктор по фармация, тя с вдъхновение вървеше по своя професионален път. След пенсионирането си, тя продължи да смайва своите близки и колеги с творческите си изяви (https://literaturensviat.com/?p=75167 ) - написа няколко стихосбирки, множество статии, книги за своя и на съпруга си родове, за историята на Фармацевтичния факултет - “Размисли в проза”, написана когато тя беше на 87 години.

Д-р К. Христова беше един достолепен носител на най-добрите качества на българския род, и голям поклонник и последовател на незабравимия син на България, проф. Асен Златаров. Съхранила силната си памет и в пенсионерска възраст, тя остави трайна следа за времето, в което е живяла, чрез написаните от нея книги и статии - най-ярките, неувяхващи ЦВЕТЯ ЗА НЕЯ!

Поклон пред светлата й памет!

Фондация “Вигория”