ВЪЗХВАЛА НА СВЕТЛИНАТА

Станислав Костка Нойман

превод: Пенчо Симов

Да обичаме добро и прямота,
и разумни думи в чиста атмосфера.
Хаоса, упадъка и гибелта
възхвалява само песента от вчера.

Гнилотата е наистина добра
само за мухата тлъста и зелена;
червеи множат се из гнойта, в игра
от мистично тайнство заобиколена.

За да вижда, за да следва своя път избран,
тръгнал е човек изправен на два крака,
той е рицар - не дъждовник, в дупка сврян,
търси истината, щедростта - не мрака.

С тъмнината ще се бие занапред -
яснота в света му е необходима.
Светлината да обичаме навред.
И да липсва, ще я има. Ще я има.