КОЙ Е ВИНОВЕН?

Валерий Хатюшин

превод: Георги Ангелов

КОЙ Е ВИНОВЕН?

С всяка година
все повече са
успехите на науката.
Тя щателно е проучила
околния свят,
класифицирала е
всички видове живи същества,
растения, клетки,
изследвала е строежа на гените
и далечните звезди.
Но всеки ден
от нашата планета
изчезва
по един вид
от живите организми…

1988


ДОКАЗАТЕЛСТВО

Вярвам
в съществуването на висши сили.
А мнозина - не
и постоянно доказват,
че те не съществуват.
Висшият разум е недоказуем.
Иначе той
ще престане да бъде
висш.

1988