ЛАЛКА ПАВЛОВА – „ГОРЧИВИ КРЪСТОПЪТИЩА”

Три съперничещи си по дълбочина и мащабност монографии е събрала Лалка Павлова в новата си книга “Горчиви кръстопътища”. Това е една своеобразна декларация на волята за обективно препрочитане на българската старина в историко-естетически план. Лалка Павлова не е хладнокръвен анализатор на творби, освеляващи възлови моменти от нашето минало - нейните коментари, пристрастия и едри планове поставят акцентите върху причинно-следствените пресечени точки, задвижили събития и дали мотив и подтик на личности, които играят нарицателна роля в нашата история. Литературата е неизкушима и неподкупна тълкувателка, нейната материя винаги се стреми да запълни празнините, които пишещите историята победители съзнателно оставят като бели полета в течението на битието. Писателката се е спряла върху емблематични творби - трилогията “Балкани”, с която Яна Язова прави опит да очертае финалните контури на втората половина на 19-ти век чрез епични образи и обстоятелства, с които завършва Българското възраждане ; великолепни страници са посветени на романа “Случаят Джем” на Вера Мутафчиева - един от мистичните, но същевременно трезво реалистичен и романтичен прелом в съдбоносна за България и Балканите епоха. За образа и съвремието на Стефан Стамболов, интерпретирани от Бойко Беленски, в монографията си Лалка Павлова е категорична: постигнат е един от най-обективните образи на големия български държавник - с познание и вещина, присъща на талантливото перо на писателя.

Вестник “Словото днес”, брой (1042), 21. 10. 2021 година

——————-

Лалка Павлова, “Горчиви кръстопътища”, издателство “Захарий Стоянов”, С., 2021 г.