УРОК ПО РИСУВАНЕ

Николай Цонев

УРОК ПО РИСУВАНЕ

Винаги звездите на детето,
дето ги рисува на хартия,
са красиви като тия
на небето.
А пък моите рисувани слънца
винаги приличат на лица
човешки…

Възрастните правят грешки.


ЕДЕЛВАЙС

Не бях ли аз
един планински Еделвайс
сред полските цветчета пъстролики?

Жълтурчета - извиках - перуники,
и вие, прости шарени иглики,
аз, белоликото, небесно цвете,
загърбих вихри и сребристи канари,
да дойда между вас, от върховете.,
(елате и ме поздравете!),
сторете място, за да се внездри
в полето бялата ми красота
и паметна да бъде тая случка…

Извикаха ми полските цветя -
добре дошла, Лайкучка!

А Белия равнец ми каза - трай си,
ще дойде ден да ни броят за еделвайси!

——————————

сп. „Естрада, бр. 5, 1987 г.