ЗАВИНАГИ В ТОЗИ ГРАД…

Олег Воропаев

превод: Георги Ангелов

***
завинаги
в този град есента
и твоите прозорци
отразяват
летящите къдрици на листата

твърде студено е за да остана


***
Мокрият свестил се ден
плитко
пресекливо диша

като в интензивно отделение
с пулс
едва доловим