КРАСИМИР ВЛАСЕВ – „ПСИХОЛОГИЯ НА ДЪЖДА”

„В стихотворенията от „Психология на дъжда” поетът Красимир Власев внася не само елементи на носталгия и не единствено пластове печал, но и дълбочинната философия на обикновените неща. Всъщност те само изглеждат обикновени и конкретиката става сцена, върху която се случват покруси и покаяния, радости и несбъднати блянове.”

Боян Ангелов

——————————

Красимир Власев. Психология на дъжда, издателство „Български писател”, 2021