НОВОГОДИШНА НАЗДРАВИЦА

Иван Карик

Нова година! Ще вдигне наздравица
шефът… О, боже, мори ме кихавица!
Подготвя се шефът и залата стихва.
В сюблимния миг неочаквано кихвам -
и хората прихват - смехът е ужасен!
Да, става ми ясно, че ставам неясен,
какво ти неясен - направо безгласен,
а с тази кихавица - просто опасен!…
Но действам светкавично - втори път кихвам -
опулва се шефът и залата стихва…
Аз казвам спокойно: - Тъй, през кихавица,
шефът ни води… За него - наздравица!
Потупва ме шефът: - Шегата ти мина,
но друг път не кихай на Нова година!

——————————

сп. „Естрада”, бр. 11, 1985