ПО ИМЕ НЕ НАРИЧАЙ…

Виктор Ширали

превод: Тихомир Йорданов

***
По име не наричай любимата жена.
Любимите си имат различни имена.
По име не зови я, дори и на шега.
- Здравей! Днес как се казваш? - попитай я сега.