Бела Велчева

Бела Велчева е родена на 9 февруари 1977 г. в град София. Завършва средно образование в 125 СОУ „Боян Пенев” гр. София, и висше образование в СУ „Св. Климент Охридски” - магистър специалност история. Допълнителна квалификация - магистърска степен по публична администрация в СУ „Св. Климент Охридски”. Има научна публикация във вестник „Музейно дело”. В момента завършва първия си роман. Подготвила е за печат детската книга „Моливчо”, активна в социалните мрежи с постове на различни теми. Омъжена, с едно дете.


Публикации:


Проза:

ДУШАТА НА СТОЙНА/ брой 141 октомври 2021

СВАТБА/ брой 141 октомври 2021

САМИ/ брой 144 януари 2022

СРЕЩА/ брой 145 февруари 2022