СВЕТОЗАР АВРАМОВ - „В ЕСЕННАТА ТИШИНА“

Излезе от печат осмата поетична книга на Светозар Аврамов „В есенната тишина”. Тя е дело на издателство „СКАЛА ПРИНТ” /2021 г./. Книгата поетът посвещава на майка си - човекът с когото е имал здрава духовна връзка и който безрезервно е вярвал в него. Изданието съдържа стихотворения, обединени в три цикъла / „Изправен пред самотната вселена”, „Докосни ме с крилата на ангел”, “И този свят с любов да съхраним”/ и подчинени на стремежа на поета да направи своята житейска равносметка.
Още първата творба „Безсъние”, графически отделена от циклите, задава мотото „знаеш, че не си живял напразно”. След това авторът ни въвежда в самотните си нощи, където като светулка, видение, небесен знак или ангел се появява образът на жената. В нея той търси преди всичко духовното, което вдъхновява поезията му. И там, сред тишината на нощта, премисля изминатия път, застава лице в лице със себе си, за да отговори за кой ли път на екзистенциални въпроси… Майката! За Светозар Аврамов тя е светица, тя е здравата опора, която му дава сили в живота. На нея в книгата са посветени седем стихотворения. Уединението, оттеглянето от външното, самовглъбяването са характерни за поетичния свят на Светозар Аврамов. Чувствителната му душа се приютява навътре след поредния „сблъсък” с грубата материя. Там препрочита страниците на земното си животописание.
С новата си книга „В ЕСЕННАТА ТИШИНА” поетът се оглежда в интелигентната чувствителност на своите читатели, сверява самооценката си с тяхната, утвърждава СЛОВОТО като форма на живот.