БИСЕР БОЙЧЕВ – „ДА ЦЕЛУНЕШ ПЕСЕН”

ФОРСМАЖОР

Имам карта
подробна на верния път,
а все търся по-преки пътеки.
Има щастие тук, сигурно и отвъд,
но сега „добро утро” на всеки.

Събуди се, безкраен и мъничък свят!
(Зная, будя ли, има сърдити.)
Упорит да си често се бърка с инат,
но „добро утро” и на скалите.

И на всичко, което сега разцъфтя,
в радостта да повехне достойно.
Осъзнатият път е велика съдба,
а най-храбри са тихите войни.

Добро утро, останали на кръстопът,
ревността води в кална отбивка.
Добро утро! И други пътеки блестят,
любовта там ни чака с усмивка.

Добро утро! И шарен ще хукне денят -
искрен, светъл отвън и отвътре,
И ще има сълзи, и ще има и път.
Добро утро, живот!
И до утре!

——————————

И отново сме в чудния свят на мечтанията, вдъхновенията, вълшебствата около нас и вътре в нас, със специалните послания и великолепните поетически внушения на поета Бисер Бойчев, автор на чудесните пет стихосбирки в хронологията на последните двадесетина години, носител на престижни национални и международни награди, поет-песенник, с реализирани успешни текстове за филмова музика, носител на красивото, доброто и вдъхновено начало, дори в чисто номинативното си, персонално съществуване като творческа личност, представляваща с доблест, гордост, чест и достойнство родното Шивачево и община Твърдица.

доцент Петър Хаджинаков


Бисер Бойчев, „Да целунеш песен”, ЕВРОКОМ, София, 2021 г.