ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ЕКСТАЗ” ОТ МИНА КАРАГЬОЗОВА В „СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

ОРГАНИЗИРА
представяне на книгата

„ЕКСТАЗ”
на
МИНА КАРАГЬОЗОВА

Слово
д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Авторката ще прочете откъси от книгата

С участието на флейтистката
МАЙЯ СЕРГИЕВА-БОГДАНОВА

27 септември 2021 г., понеделник, 18.00 часа
Къща музей „Димитър Благоев - Дядото”
(ул. „Лайош Кошут” № 34)