ЛЪЧ ОТ СВЕТУЛКА В ПОЕТИЧНИЯ ПЪТ НА ОСМАН МУСТАФОВ

Татяна Любенова

Когато един поет се заеме да събере в книга най-добри си стихове, писани през годините, значи е настъпил моментът на истинската зрелост - и в живота, и в поезията.

“Лъч от светулка” е поредната книга на Осман Мустафов, но по-особена: в нея поетът е направил селекция на творчеството си и е избрал най-силните си неща, за да прояви чрез тях поетичния си образ пред читателите.

“Лъч от светулка” е важна книга за поета. Тя съдържа повече от 140 стихотворения, излизали в различните книги на Мустафов, но и най-новите му творения, които се вписват цялостно в канавата на сбирката.

Стиховете са разпределени в четири основни цикъла, които определят и тематично предпочитанията на поета: “Покълване”, “За скъпите ми, близки хора”, “Бъди, любов” и “Аз съм землянин”.

Поезията на Осман Мустафов ни впечатлява със своята задълбоченост, философски размисъл, но и пищна метафоричност на изказа, емоционалност и лиричност.

Целият пъстър живот в една поезия - с докосването до детството, с обичта към родителите, родния дом, родния свят, където се е оформила личността на поета; с посвещенията на децата и внуците като послания за бъдещето; с дълбочината на любовното чувство, с измеренията на човешката личност и нейното място в световния калейдоскоп.

Книгата е посветена на бъдното - малките внук и внучка на поета.

Защото в бъдещето е Светлината. Да им бъде закрила по Пътя.

Книгата с избрана и нова поезия на Осман Мустафов е дело на издателство „Северно ехо” - Плевен, където са излезли от печат и още четири от общо осемте книги на автора.

Светлина и добър път на “Лъч от светулка” и на поета Осман Мустафов.