ЗОЯ ДИМОВА – „ВЪГЛЕНИ ПОД ПЕПЕЛТА”

В своите разкази и новели Зоя Димова изявява овладяно художествено майсторство и се доказва като творец със завладяващ художествен стил, с нетрадиционни сюжети и психологическа проникновеност. „Въглени под пепелта” е втората книга с разкази и новели на Зоя Димова и тя категорично и убедително доказва, че авторката й е значимо и стойностно белетристично дарование. Далеч е от елементарността и едностранчивостта на човешкото световъзприемане, а с проницателен, художествен поглед интерпретира разноликата и противоречива човешка природа. От една страна, нейните герои имат свой духовен свят, а от друга страна - недвусмислено изявяват авторовите внушения за безкрайната човешка мъка и за чудно хубавия свят в неговото многопластие.
Зоя Димова е преди всичко човек с рядко художествено мислене, с дарбата да извайва правдиви художествени образи чрез словото. Тя обективно, с лекота и тънка художествена наблюдателност рисува човешката действителност и пълнокръвно се вживява, слива се със своите персонажи, сродява ни с техните радости и тревоги, с техния драматичен вътрешен свят.

Академик Марин Кадиев

——————————

Зоя Димова. Въглени под пепелта. Разкази и новели. Издателство „Фараго”, 2020 г.