БУРГАСКА ПИСАТЕЛСКА ОБЩНОСТ С НОВО РЪКОВОДСТВО

Поетесата Роза Боянова е новият Председател на Бургаска писателска общност (БПО). Новото ръководство бе избрано по време на Отчетно-изборното събрание на БПО, проведено на 8 септември 2021 година в Дома на писателя в Бургас. Боянова бе Председател на сдружението през 2015-2018 година, тя бе номинирана за ръководния пост отново заради високия си авторитет и принос към дейността на писателската общност. След проведеното явно гласуване съставът на 7-членния Управителен съвет е следният:
Роза Боянова - председател, Наталия Недялкова - зам. председател, Николай Фенерски - секретар и членове: Добрина Топалова, Лилия Христова, Слави Томов и Георги Йочев.
В Контролния съвет с председател Росен Друмев са Константин Корадов и Николай Нанков.
Председател на Творческия съвет е Милка Иванова, в него са Мина Кръстева и Теменуга Захариева.
За председател на Етичната комисия е избрана Атанасия Петрова, а за членове - Живка Иванова и Стефан Апостолов.