ИГНАТ ПЕНЕВ ИЗДАДЕ „РАЗКАЗИ ОТ ЖИВОТА”

Игнат Пенев от с. Медово издаде „Разкази от живота” (2021), която по-скоро е в жанра очерко-разказ, към който отнасяме 20-те творби в книгата му… Той предпочита да описва автентични герои и истории, които познава, за които е чувал, а не да ги съчинява. От тях личи носталгия по миналото и критичност към днешната - често пъти кризисна, ситуация. Всъщност Пенев не пише за настоящето, а за по-близкото или по-далечно минало, но понякога на финала не издържа и оправя някои сърдечни послания. Например - „ Така че, неуважаеми клакьори, престанете да дрънкате обиди и глупости за селските хора! Вие не ги познавате.”

по материал на в-к „Чирпански новини”