АРИТМИЯ

Петя Пейчева

АРИТМИЯ

Не е познатият любовен трус,
от който всичко потреперва,
а аз дори без сетен дъх и пулс
по Рихтер бъдеще измервам.
Сега сърдечните синкопи
неравно връщат ритъма назад,
сверяват спомените с тона,
останал чист при всеки кръговрат.
И блусът със спокойна стъпка
превзема бавно моето сърце,
което иска да изхвръкне
без такт от този свят неподреден.


ЩИПКА ЗВЕЗДЕН ПРАХ

Скрити зад тезгяха на живота,
тайничко се взираме в звезди.
Не, не всичко тук е само стока,
наши са безплатните мечти.
Често на везните натежава
делничната проза с малко страх.
Има избор - мога да добавя
мъничката щипка звезден прах.
Тегли ни Земята, за да крием
най-големия човешки грях:
вече е научен факт, че ние
сме направени от звезден прах.