„ГОРЕСТ И ГОРДОСТ. КНИГА ОТ И ЗА ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ”

Настоящият сборник е посветен на живота, творчеството и съдбата на изтъкнатия български творец, деец на културата, Веселин Андреев.
В различни негови творби - поезия, разкази, спомени, читателите ще се запознаят с рода и семейството му, с идейното му израстване, участието му в антифашистката борба - партизанин, възторжен певец на тази борба, възпял подвига на героите й в безсмъртни стихове.
Представена е художествената му публицистика на писател - летописец на антифашистката съпротива в страната, в частност на партизанската бригада „Чавдар”, на която е бил политкомисар.
Поместени са негови изповеди за хуманизма и социалната същност на литературата, за паметта и преклонението пред достойните примери в нашата история - революционери и творци.
Чрез негови творби и спомени за него от близки и съпартийци са показани ненакърнимото му достойнство на гражданин и творец, отстояване на творческата му свобода. И чувствителността му към ерозията на хуманните идеали, тръгнал на младини срещу смъртта в тяхна защита и предпочел смъртта като последен протест.