МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” – Т. 4

В четвъртия том „Събрани съчинения” на Марко Марков са включени „Пътникът”, Оръжие за всички времена” и „Съратниците”, посветени на българите, всеотдайно отдали се на народа си и на своя Дякон Левски. Имена, учещи ни на родолюбие и жажда за свобода. Интервютата в тази книга са писани след срещите на автора с писатели в Грузия, Ленинград и Комарово, както и с българските творци Николай Хайтов, Лиана Даскалова, Георги Пашев и Атанас Калинов. Редактор на поредицата е Георги Ангелов - главен редактор на електронното списание „Литературен свят”.