Олена Планчак-Сакач

Олена Планчак-Сакач, сръбска поетеса и литературна критичка, е родена през 1961 г. в Руска Кръстура. Живее и работи в гр. Нови Сад, където през 1987 г. е завършила Философския факултет със специалност “Югославска писменост и сърбо-хърватски език”. От 1988 г. работи в НИУ “Руско слово”, отначало като лектор, а след това - като журналист. От 2000 г. е отговорник и главен уредник на рубриката “Култура и образование”. Два пъти е определяна за уредник на приложението за книжовност “Литературно слово/Книжовна реч”, както и за член на жури за избор на най-добра драма в обявения конкурс от НИУ “Руско слово”. Авторка е на литературна и театрална критика, на поезия и проза. Свои произведения публикува в “Руско слово”, “Светлини”, “Литературно слово/Книжовна реч”, “Нови мисли”, “Дневник”, “Следа”, “Крила”, “Свитък” и в електронното списание “Провинция”. Преа 2016 г. издава книгата си с литературна критика на русински език “Сито”, през 2018 г. - сборник с интервюта “Повече от разговор” като издание на НИУ “Руско слово”. С помощта на фондация “Група север” през 2020 г. издава сборник със стихотворения на сръбски език “Между два бряга”. Олена Планчак-Сакач е носителка на втора награда от Международния конкурс за поезия в гр. Мелник, България, 2017 г., и на Почетна грамота “Микола М. Кошич” за литературна критика. Член е на Дружеството на писателите в Нови Сад и на Дружеството на писателите във Войводина.


Публикации:


Поезия:

СПОМЕНИ/ превод: Милко Христов/ брой 139 юни 2021