МАЙОГРАМИ

Мая Цекова

СВОБОДЕН НАРОД

Живеем под свободни небосклон,
за миналото няма как да жаля:
днес творецът никой не го гони -
властта е заета да гони Михаля.

——————————

ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА

Животът ни е още възрожденска сцена,
при все че толкова много време отмина:
в България все още плаче Геновева
и мие чинии изгубена Станка в чужбина.

——————————

СРЕЩА НА БЪЛГАРКИ

Мене гледа, тебе види,
трета търси да завиди…

——————————

ЖИВОТЪТ СТАНА ОЦЕЛЯВАНЕ

Зарязах вече мисли дръзки
и изхода го зная:
търся яки връзки,
че да вържа двата края.