ПРЕДСТАВИХА СБОРНИКА „ТЪРСЕНИ И НЕОЧАКВАНИ СРЕЩИ”

На 29 април 2021 г. в Пресклуба на СБЖ в столицата се състоя представяне на последната книга на о.з. полк. Георги Й. Георгиев - писател, журналист, краевед-изследовател, бивш началник на Военното издателство. Г. Георгиев ни напусна след кратко боледуване в средата на 2020 г.
Публицистичният сборник „Търсени и неочаквани срещи” се издава със съдействието на проф. д.ю.н. Емилия Друмева - конституционалист и университетски преподавател, потомка на видния шипченски род Караджови, на съпруга й г-н Христо Друмев - бивш заместник-министър на културата, меценат и бивш генерален директор на НДК, и на семейството издатели Нина и Митко Ганеви.
Книгата се състои от увод, три глави и приложение. Уводът е написан от съставителя, който подчертава, че публикациите са твърде лични и пристрастни, и нямат претенции за пълнота.
Първата глава е озаглавена „Военна литература”. Тук авторът допуска читателя до своите спомени при срещи с писатели и дейци на литературата и културата „от времето, когато се създаваха и издаваха значими произведения - траен влог в българската книжнина”. Читателят ще научи подробности за интелектуалци като Ефрем Каранфилов, Генчо Стоев, Станислав Сивриев, Рашко Сугарев и др. Публикувано е и обширно интервю с литературният критик, историк и изследовател проф. Симеон Хаджикосев, което анализира военната тема в българската книжнина - поезия и проза. (Впрочем проф. Хаджикосев ни напусна в края на м.г., затова и интервюто с него е дължим реверанс към задълбочената литературна критика.)
Втората глава е „Автори и книги”. Съдържа рецензии и отзиви на Г. Георгиев. Текстовете са, както следва: „Далечното остава близко” - за писателя Тодор Харманджиев , „Издателска шестица” - среща с проф. Вера Мутафчиева, „За „Сбогом на илюзиите” от Никола Статков” и т.н.
Третата глава носи названието „Приятелски жестове”. В нея са отпечатани спомени на поети и писатели за о.з. полк. Г. Георгиев. Техните публикации са посветени именно на него: „Приятел, вдъхновител и творец” (от писателя, негов земляк и дипломат Петър Мотков), „Полковник” (от Неда Антонова), „Георги, честити 50!” (от Орлин Орлинов), „Хубавите хора” (от Матей Шопкин) и др.
В последната част са публикувани фотографии на автора от премиери и от срещите му с поети, писатели и дейци на културата - с проф. Петър Петров, с поетите Боян Ангелов - председател на СБП, Велин Георгиев, Евстати Бурнаски, Минчо Минчев и мн. др.
Представянето на книгата започна с експозе на председателката на Съюза на българските журналисти г-жа Снежана Тодорова. Тя подчерта, че делото на Георги Георгиев тепърва ще откриват децата и внуците ни и си спомни с вълнение за друга премиера на негов сборник - „Шипченци” през 2012 г., когато писателя получи значката на СБЖ „Златното перо”.
Поетесата, филолог и преподавател Ваня Ангелова заяви: „Живеем в противоречиви времена, макар че всички времена са противоречиви, за да осъзнаем колко ценен е животът и да повярваме в себе си. И че човек може всичко, докато държи живота в ръцете си. А той би могъл да бъде безкраен. Трябва само да го поискаме. О.з. полк. Георгиев ни научи именно на това. Изящното му перо създаде памет, която не подлежи нито на времето, нито на забравата, а само и единствено на вечността.”
Гина Хаджиева - библиотекар, драматург и общественик от гр. Шипка изтъкна, че Георги Георгиев е емоционално свързан с градчето и с неговата славна история: „Той успя да възроди интереса към родовата памет и към значими моменти от историята на България и региона”. Тя съобщи, че с решение на местната власт ежегодният конкурс за епическа поезия „Шипка”, създаден от Г. Георгиев, вече ще носи неговото име и ще продължи да стимулира таланти.
За другарството и сътрудничеството си с писателя си спомниха о.з. полк. Димитър Атанасов, о.з. полк. Георги Патриков, о.з. ген. Иван Стефанов и други членове на 88-мо дружество на СБЖ, в което и Г. Георгиев дейно участваше приживе.
Книга получи всеки гост на събитието, но тя ще бъде разпространена и из по-големите библиотеки. Организаторите Добромир Добрев и д-р Добрина Динова подчертаха, че желанието на Г. Георгиев е да се поддържа и развива читалищната мрежа на България, за да привлича младите и будните.