„БАЩИНА ЗЕМЯ”, СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА

Петър Стъпов

„Бащина земя”, стихотворения от Веса Паспалеева, издание на библиотека „Златоцвет”

Не са само големия формат илюстрациите от художника В. Лазаркевич и луксозната корица, които привличат към стихосбирката на майсторската детска поетеса.

Тия 42 стихотворения, поместени в книгата, имат нещо общо, посветени са на една идея, написани са с любов, образност, просто и непринудено.

Наистина, всички те са песни за бащината земя. Така близко и разбрано за децата са изпети те и с такова пълно и свежо чувство звучат!

„Бащина земя” е първата стихосбирка у нас, която е посветена на красотите на новоосвободените земи, на възторга от хубостите и богатствата на родната земя, на цялата оная любов към бащинията, която е едно от най-светлите чувства за българчето.

Тук учителят може да намери извор от стихове, които ще разнообразят и вдъхновят обучението по родинознание, по четене и по отечествознание.

За училищни забави и утра учителят от всички краища на страната би могъл да намери крайно подходящ материал. „Бащина земя” ще му бъде ценно помагало.

А българските деца ще се научат от тая книга не само да обичат земята си, да таят винаги до сърцето си най-светли чувства към новоосвободените земи и да се насладят от чистата и звучна образна българска реч, така хубаво звучаща във всяко стихотворение.

„Бащина земя” на Веса Паспалеева е едно богатство за детската ни книжнина и най-актуалната художествена стихосбирка, която е излязла през последните години у нас.

——————————

в. „Литературен живот”, г. 3, бр. 1, 5.11.1942 г. Подписано: П. Ст.