ИЗЛЕЗЕ „ОГЛЕДАЛНИ ВСЕЛЕНИ” ОТ ВАСИЛКА ПЕТРОВА-ХАДЖИПАПА

Излезе от печат в издателство „Хайни”, май 2021, новата книга на Василка Петрова Хаджипапа със заглавие „Огледални вселени”. Това е петата книга на поетесата, която намира поетичен изказ на своите вълнения на български и на гръцки език. Движи се свободно като творец и в двете култури, намерила равностойно признание от читателите и критиката.
Книгата подслонява и част от предишната й стихосбирка „Орехови думи”, Издателство Пламък, 2009 г. Поетът Георги Константинов пише в послеслова към „Огледални вселени”: „Най-напред ще изрека съвсем убедено, че тя е вече една поетеса, станала знаково име и в българската поезия и във втората си родина Кипър.”
И продължава: „Не само литературоведите, но всички читатели на поезия, разтворили страниците на тази книга, ще се убедят, че имат пред себе си не единствено книга с добре избрани стихотворения, а важна за един творчески път стихосбирка, която е почти завършен творчески портрет.
Портрет, показващ вдъхновена, мъдро осмислила своите чувства поетеса, извисена духовно личност, разкрила до болка душата си. Завидно е умението на Василка Хаджипа да намира най-точните и същевременно най-изразителни думи за тази болка. Непременно трябва да допълним, че това природно умение да изразява себе си с оригинална образност, поетесата осветява с неповторимата си искреност. Съвсем естествено и непринудено всяко стихотворение подава ръка на другото, създавайки един впечатляващ цялостен образ на една тревожна поетическа душа. В нейните „Огледални вселени” се оглеждат не само небесните звезди, морските вълни, изгревите и залезите, но и всекидневните трептежи на духовния човек, на извисената човешка същност, стремяща се да разгадае всички въпроси на битието. Човешка същност, която сама по себе си също е необятна вселена.”